Tréninky

Středeční tréninky v lese

  • Začínáme ve středu 4.4.2018 , sraz v 17:00 u Sokolovny, tedy zde. Bude připraven závod s volným pořadím kontrol.
  • 11.4.2018 – Sraz na konci ulice Nad Vodárnou, tedy zde. Připraven bude trénink na nabíhání na linie (pro starší) a krátký farstovaný závůdek (pro mladší). Start v 17:00.
  • NEW: 18.4.2018 – Sraz u silnice cca 1km na jih od Třemblat. Mapa zde. Start v bodě 2, možnost parkování v bodě 1 – prosíme snažte se parkovat tak, aby se na místo vešli i další. Další možnost parkování po pravé straně směrem na Třemblat (cca 300m severně). Bude připraven závod na vrstevnicové mapě (pro starší), pro mladší klasický orienťáček. Jde o novou mapu, v tomto prostoru jsme dosud nikdy neběhali. Všichni povinně dlouhé nohavice – ačkoliv je jaro jsou již na pasekách a v hustnících ostružiny! Start v 17:00.