Porovnání běžeckých výkonů

Během našich soutěží jsme s vedením často řešili, jak porovnávat výkony v různých podmínkách. Každý běhá jinde, někdo má k dispozici kopce, jiný ne, někdo běhá delší, jiný kratší vzdálenosti. Úkol tedy zněl jasně - najít způsob,

Jak porovnávat neporovnatelné

Mám k dispozici uběhnutou vzdálenost, čas, a nastoupanou výšku. Z těchto ukazatelů je zapotřebí vypočítat něco, co mi jasně popíše a umožní porovnat, co hlava intuitivně tuší - větší vzdálenost při stejném tempu je hodnotnější, stejná vzdálenost při větším tempu je hodnotnější, stejná vzdálenost při větším převýšení. Ale o kolik? Jak rychle musím běžet 5 km, aby výkon odpovídal jiného 10 km? Kolik kilometrů musím naběhat po rovině, aby se vyrovnaly 10 km v kopcích?
A jak jsem se již nesčetněkrát přesvědčil, než věnovat energii do vymýšlení, je vhodnější se nejdříve obrátit na strýčka Google. A samozřejmě zvídavé běžce již tato otázka nejen napadla, ale dokonce i navrhli její řešení. Ale postupně.

Nastoupaná výška

Jako první je zapotřebí vyřešit problém placka vs. kopce. Jak porovnat 2 stejně dlouhé běhy s různým převýšením? Analýzou a zkoumáním běhů došli běžci k závěru, že za každých nastoupaných 100 m si připočti 425 m k uběhnuté vzdálenosti. Příklad: uběhnu 10 km na placce a pak na 300 m převýšení. Běh v terénu pak odpovídá 10+3*0,425=11,275 km. Pokud tedy chci soutěžit, pak musím porovnávat časy za běh 10 km v terénu a 11,3 km na rovině.

Jack Daniels' VDOT

Porovnáváním různých výkonů se zabýval běžec věhlasného jména, slavný napříč různými obory - Jack Daniels, tos neviděls. A dospěl k jakési bodové stupnici VDOT, kde se uběhnutá vzdálenost hodnotí společně s časem určitými body. Následně je pak možné porovnávat ono neporovnatelné - běhy na různých vzdálenostech při různých tempech. Opět analýzou a zkoumáním běhů došel ke vcelku jednoduchému vzorci určení bodů s označením VDOT.


kde s je vzdálenost a t je čas. Pokud za s dosadíme vzdálenost se zohledněním nastoupaných metrů, máme pak požadované bodové ohodnocení výkonu. Ze vzorce je jistě všem hned patrné jak funguje a jak zohledňuje zadané vstupy.

Předpověď výkonu

Další možností využití VDOT koeficientu je předpověď výkonu na jiné vzdálenosti. Předpokladem je, že běžec je schopen stabilního výkonu VDOT a tedy je možné odhadnout za jak dlouho uběhne jinou vzdálenost. Například zaběhnu 5 km za 25 minut. Podle Jacka Danielse bych měl dát 10 km za 52 minut při stejném VDOT výkonu. Selský rozum mi říká, že bych 10 kiláků měl dát něco víc jak za dvojnásob času než 5 kilometrů, Jack říká přesně o kolik - o 2 minuty a jsem stejně dobrej.

https://runsmartproject.com/calculator/

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.